Zadejte vstupní údaje

Věk (let)

Výška (cm)

Váha (kg)

Pohlaví:

Pohybová aktivita:

Chody:

Stravovací režim:

ZOFapp pestrý jídelníček zdarma

E150c - Amoniakový karamel

Kategorie: Aditiva / Aditiva

Nutriční hodnoty:

Energie kcal

0 kcal

Energie kJ

0 kJ

Bílkoviny

0 g

Sacharidy

0 g

Tuky

0 g

Vláknina

0 g

Hodnoty vztaženy k množství 100 0.

Hmotnostní poměry makroživin

Bílkoviny (0 g) Sacharidy (0 g) Tuky (0 g) Vláknina (0 g)

Energetické poměry makroživin

Bílkoviny (0 %) Sacharidy (0 %) Tuky (0 %) Vláknina (0 %)
E150c - Amoniakový karamel

Jedná se o látku hnědé až černé barvy. Dodává potravinám stálou hnědou barvu. Vyrábí zahříváním různých druhů cukrů (třinového, řepného ale i cukru, který vznikne štěpením škrobů) se současným přidáváním velmi malých množství alkálií nebo minerálních kyselin.

Amoniakový karamel a zdraví

Amoniakový a amoniak-sulfitový karamel, cukrářský karamel nebo pivovarský karamel mohou obsahovat amoniakové nebo sulfitové sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky). Přestože na veřejnosti mohou kolovat názory, že tyto druhy karamelů jsou toxické nebo karcinogenní, Světová zdravotnická organizace nedokázala, na základě rozsáhlých a nákladných studií na zvířatech (obvykle na myších), prokázat karcinogenitu nebo mutagenitu.

Na veřejnosti mohou kolovat názory, že tyto druhy karamelů jsou toxické nebo karcinogenní, Světová zdravotnická organizace nedokázala, na základě rozsáhlých a nákladných studií na zvířatech (obvykle na myších), prokázat karcinogenitu nebo mutagenitu.  Při testování karamelu na lidech se projevovala jemná až řidká stolice a zvýšená střevní činnost. Organizace CSPI (Censter for Science in the Public Interest) v roce 2011 zveřejnila výsledky jejich zkoumání, kdy byly nalezeny v karamelu zvýšené úrovně látky 4-methyldimazol. Tato látka je údajně potenciální karcinogen v případě, že je smísena s amoniakem. FDA (Food and Drugs Administration) i EFSA (European Food ans Safety Administration) však tyto prohlášení nepřijímají a i nadále považují karamely za bezpečnou přísadu při použití v potravinách a nápojích. Přijatelná denní dávka (ADI) a maximální úroveň látky v potravinách/nápojích: ADI 0 - 200 mg na 1kg tělesné váhy.

Amonikový karamel v potravinářství

Tyto látky jsou nejpoužívanější barviva (cca 98% z celého objemu barviv) v potravinách.

Používá se k barvení:
- cola nápojů,
- čokolád,
- džemů,
- bonbónů,
- sirupů,
- cukrovinek,
- sójové omáčky,
- piva,
- červeného vína,
- rumu, brandy, whisky,

jako přísada v:
- některých pekařských výrobcích,
- celozrnném pečivu,
- sušenkách,
- instantních polévkách.

Dále se využívá v kosmetice, zubních pastách, krmivech pro zvířata.