ZOF App

Nová verze na obzoru!

Dokončujeme novou verzi aplikace ZOF. Na co nového se můžete těšit?

E529 - Oxid vápenatý

E529 - Oxid vápenatý

Kategorie: Aditiva / Aditiva

Nutriční hodnoty (100 0):

Energie kcal

0 kcal

Energie kJ

0 kJ

Bílkoviny

0 g

Sacharidy

0 g

Tuky

0 g

Vláknina

0 g

Hmotnostní poměry makroživin

Bílkoviny (0 g) Sacharidy (0 g) Tuky (0 g) Vláknina (0 g)

Energetické poměry makroživin

Bílkoviny (0 %) Sacharidy (0 %) Tuky (0 %) Vláknina (0 %)

Charakteristika

Oxid vápenatý slouží k úpravě pH, používá se jako zpevňující, protispékavá nebo zlepšující látka. Považuje se za bezpečný, lze jej použít jako zdroj vápníku. Oxid vápenatý vzniká jako bílá až našedlá hmota nebo granule, případně jako bílý až špinavě bílý prášek, bez zápachu. Lakmusový papírek na něj reaguje alkalicky. Ve vodě je slabě rozpustný, v etanolu jej nerozpustíme vůbec, v glycerolu se rozpouští zcela.

Použití

Používá se ke korekcím kyselosti například u některých potravin, v pekařství a cukrářství zlepšuje kvalitu těsta, působí protispékavě například při výrobě sladkostí. Používá se při výrobě některých druhů piva, ovocných šťáv. Najdeme jej ve sterilizovaném hrášku nebo jiných konzervách. 

Výroba

Vyrábí se chemickou cestou - zahříváním uhličitanu vápenatého při 500°C, vzniká oxid vápenatý a oxid uhličitý, který uniká do vzduchu. 

Nežádoucí účinky

V běžných dávkách používaných v potravinách nejsou známy nepříznivé ani vedlejší účinky na lidské zdraví a je považován za bezpečnou přídatnou látku. Lze jej použít jako zdroj vápníku.

Doplňující informace

V České republice (celé EU) smějí být používány v množství, které je nezbytné ke všem potravinám mimo výjimky dané zákonem (dětská výživa). V USA a Austrálii je tato látka povolena.