ZOF App

Aktuality

Nové potraviny v databázi


Sekce "ZOF potraviny" jsme rozšířili o následující potraviny:

Bulka pšeničná
Houska vícezrnná
Houska s mákem
Bulka hamburger velká
Bulka hamburger malá
Bulka sypaná sezamem
Bulka se sýrem
Toast máslový
Rohlík grahamový
Dalamánek
Kornspitz
Brioška
Žitno-pšeničný toast
Emental
Párky vepřové
Jogurt ovčí bílý 3,5%
Jogurt ovčí bílý 3,5% bez laktózy
Jogurt ovčí ovocný 3,5%
Jogurt ovčí ovocný 3,5% bez laktózy

 

Nová evidence pitného režimu

 

V "Plánovači" máte nově možnost samostatně evidovat pitný režim. Při vyplňování plánovače zvolíte "Pitný režim":


Při vkládání konkrétní tekutiny máte možnost volbu z kategorie potravin ("+Potravina") nebo receptů ("+Recept"). V obou případech aplikace nabídne jen tekutiny, ušetříte tak při jejich výběru čas. 
V plánovači se pak pitný režim zobrazuje odděleně od chodů i aktivit.
Pitný režim je ale stále možné evidovat i jako součást chodů (jako doposud), obě funkce můžete kombinovat. 
Celkový objem tekutin se zobrazuje v pravém sloupci vyhodnocení:
 

Úprava systému normojednotek

 

Ke stávajícímu systému normojednotek, které máte k dispozici u každé potraviny pro dokreslení představy o jejím skutečném množství, jsme přidali další:

1. U cukru a bujónů převod na KOSTKY:

    

2. U vybraných druhů ovoce KUSY:

    

3. U soli a vybraných druhů koření ŠPETKY:

    

4. U česneku STROUŽKY:

    

 

Funkce "Změna hesla"

 

V případě potřeby můžete změnit heslo k přihlášení do svého účtu v aplikaci, tuto funkci najdete v pravé části záhlaví v profilovém menu v "Nastavení":

 

 

Ukládání receptů z Plánovače

 

Při vyplňování denního plánu v "Plánovači" je nyní možné uložit jakýkoli zde vytvářený recept do sekce "Moje recepty" kliknutím na "Uložit do mých receptů":

 

 

 

Zobrazení hodnot RI (referenčních hodnot příjmu)

 

Ve vyhodnocení celodenních jídelníčků se nově zobrazuje u hodnot soli a cholesterolu i jejich procentuání podíl RI.

 

 

 

Nová funkce v grafech dlouhodobého vyhodnocení

 

Při analýze kvality stravování můžete v grafech využít novou funkci - kliknutím na vybraný den v grafu u kteréhokoli nutričního parametru se dostanete přímo do detailu daného dne:

 

Máte tak možnost provést rychlou kontrolu celodenního jídelníčku či přímo zjednat nápravu v jeho systému úpravou množství potravin bohatých nebo naopak deficitních na hodnocenou charakteristiku:

 

 

 

Úprava grafů v dlouhodobém vyhodnocení

 

V sekci „Dlouhodobé vyhodnocení“ v „Plánovači“ byly provedeny úpravy grafů:

- Na šířku obrazovky je umístěn jeden graf,

- Z důvodu přehlednosti je maximální počet zobrazených dní v grafu omezen na 30,

- U každé živiny je uvedena i její zprůměrovaná hodnota za celé hodnocené období:


 

 

Spuštěny další funkce asistenta

 

V "Plánovači" v režimu nutričního hodnocení celodenních jídelníčků jsme rozšířili asistenční funkce:

1. V případě deficitu jakékoli živiny (ve vztahu k její referenční hodnotě příjmu) doporučí asistent její navýšení: 

- Kliknutím na název živiny nabídne seznam vybraných potravin s vysokým obsahem dané látky zařazených do základních kategorií.
- U každé potraviny je uvedeno množství této živiny a současně i objem potraviny, který je nezbytný pro snížení tohoto nedostatku na optimální úroveň pro Vaši individualitu:


- Kliknutím na vybranou potravinu asistent nabídne chody, do kterých můžete potravinu vložit:

 2. V situaci výrazného přebytku jakékoli složky doporučí její snížení:

- Kliknutím na konkrétní živinu nabídne sestupně seřazený seznam potravin z jídelníčku hodnoceného dne.
- U každé potraviny je uvedeno její množství, podíl zastoupené látky a chody, ve kterých je potravina obsažena.
- Kliknutím na vybraný chod u každé potraviny se dostanete přímo do detailu receptu, kde můžete množství vybrané potraviny upravit:

 

 

Nový systém hodnocení kvality stravování

 

V "Plánovači" v režimu nutričního hodnocení celodenních jídelníčků je k dispozici nová funkce v podobě asistenta, který upozorňuje na chyby ve stravování:

1. Vypočítá tzv. rating jídelníčku.
Tato hodnota je uvedena v procentech (maximum je 100 %) a zohledňuje všechny nutriční charakteristiky, které aplikace vyhodnocuje.

2. V případě deficitu jakékoli živiny (ve vztahu k její referenční hodnotě příjmu) upozorní na tento nedostatek a oznámí, v jakém množství by daná složka stravy měla být navýšena, aby bylo dosaženo nutriční rovnováhy.

3. V situaci výrazného přebytku jakékoli složky doporučí její snížení s cílem nastolit rovnováhu vůči ostatním nutričním charakeristikám.

Tento systém nadále vyvíjíme, aktuálně připravujeme vylepšení, kdy asistent u nedostatku živin nabídne i seznam vhodných potravin, u přebytku naopak doporučí takové, jejichž množství je v hodnoceném jídelníčku třeba omezit.

 

Nová funkce v hodnocení energetické bilance


Spustili jsme novou funkci v podobě "asistenta", který bude lépe hlídat vaši energetickou bilanci. Od tohoto okamžiku můžete v "Nastavení" vašeho účtu zvolit jeden ze tří energetických režimů na základě toho, zda chcete hubnout, udržet tělesnou hmotnost nebo naopak svoji váhu zvýšit.

Nová asistenční služba vás bude upozorňovat na hodnoty každodenní energetické bilance ve vyhodnocení v "Plánovači".

Jelikož jsme tuto funkci spouštěli za plného provozu, máte automaticky přednastavený režim "Vyrovnaný". Chcete-li se svojí hmotností pomocí úprav stravování jakkoli manipulovat, změňte tento režim v "Nastavení" na vámi požadovaný. 
Jednotlivé režimy můžete měnit dle vlastní libosti, každá taková změna se projeví ve vyhodnocení energetické bilance v celé historii plánování vašeho stravování.

Úprava výpočtu výdeje energie


Upravili jsme výpočet výdeje energie. Standardně se počítá hodnota bazálního metabolismu (BMR), ke které se přičte tzv. pracovní metabolismus (= výdej energie v průběhu dne). Poslední hodnotou, se kterou se běžně kalkuluje, je výdej energie na trávení stravy, průměrně se uvádí 10% z celkové přijaté energie.
Tento výpočet jsme zpřesnili, aplikace zvlášť počítá výdej:
4 % energie na trávení tuků,
8 % na zpracování sacharidů,
30 % energie na metabolismus bílkovin.

Hodnocení energetické bilance tak nyní bude mnohem přesnější.

K nutričnímu hodnocení přidány referenční hodnoty příjmu živin


K nutričnímu hodnocení receptů i celodenních jídelníčků jsou nově přidány hodnoty referenčního příjmu jednotlivých živin (původně doporučené denní dávky).
Jsou uváděné v procentech pod označením RI (z angl. Reference Intake). Pokud je jejich hodnota příliš vysoká nebo naopak nízká, zobrazí se červenou barvou.
Tyto hodnoty odráží potřeby jednotlivých skupin populace, jsou tedy odlišné u mužů, žen, sportovců či dětských kategorií.
 

Úprava detailu receptu / talíře


V detailu každého receptu se vpravo od jeho názvu zobrazuje i hmotnost daného pokrmu. Máte tak přehled o jeho přesném množství, což můžete využít mj. i při změně jeho objemu.
 

Nové funkce v dlouhodobém vyhodnocení

Do sekce „Dlouhodobé vyhodnocení“ v „Plánovači“ jsme přidali další grafy vyhodnocující obsah živin – biotin a vitamín D2.
Současně je k dispozici nová funkce – kliknutím na datum u jakéhokoli grafu se dostanete přímo do daného dne v Plánovači.

Nově můžete vybírat i typy grafů – na výběr jsou sloupcové a čárové:

Nová funkce „Export jídelníčku do PDF“

V „Plánovači“ máte možnost vyexportovat jídelníček daného dne do PDF.

Po kliknutí na „Export jídelníčku do pdf“ se zobrazí okno, kde můžete vybrat mezi běžným nebo kompaktním zobrazením.

 

Úprava funkce „Vkládání tréninků do plánovače“

Funkci vkládání tréninků v „Plánovači“ jsme sloučili společně s chody. Kliknutím na vybraný čas v diáři se otevře okno, ve kterém zvolíte chod nebo aktivitu. U aktivity můžete vložit popis a definovat její délku.

Trénink můžete v plánovači kliknutím na ikonu tužky kdykoli editovat.

 

 

Nová funkce "Jídelníčky"

Celodenní jídelníček vytvořený v "Plánovači" můžete nyní uložit do nové sekce "Jídelníčky":

Vyberete konkrétní den v plánovači, kliknete na "Uložit do "Jídelníčky":

Zvolíte název, můžete vložit i poznámku:


Kliknutím na "Uložit jídelníček" se soubor uloží do sekce "Jídelníčky". 
Jídelníčky z této databáze pak můžete například sdílet na svůj veřejný profil - kliknutím na název jídelníčku se otevře jeho detail, následně kliknete na tlačítko "Sdílet". Otevře se okno, kde můžete vložit poznámku či jakýkoli komentář a kliknutím na "Sdílet jídelníček" se příspěvek sdílí na zeď Vašeho profilu.

Sociální síť ZOF

Registrovaní uživatelé aplikace mají nyní možnost vytvořit svůj veřejný profil (sekce "Veřejný profil" v záhlaví), kde mohou prezentovat svoje recepty, jídelníčky a sdílet názory. 
Více informací najdete v sekci "Podpora" - "Jak pracovat se sociální sítí".

Nová verze aplikace

Spustili jsme novou verzi aplikace ZOF.
Proběhly rozsáhlé změny v grafice, výsledkem je jednodušší obsluha a orientace v programu.
Nový je i systém vyhledávání (potravin, receptů).
Podrobnosti najdete v nově upraveném návodu na použití v záhlaví v profilovém menu v sekci "Podpora".

Nové ikony u úprav potravin v receptech

Ke způsobům úprav surovin při tvorbě receptů jsou přidány ikony. Zadávání úprav je tak mnohem přehlednější.


Dlouhodobé vyhodnocení

V plánovači je k dispozici nová funkce pro nutriční vyhodnocování jídelníčků v delším časovém období (“Dlouhodobé vyhodnocení”). Vyberete časový úsek vámi plánovaného stravovacího režimu a aplikace ukáže množství každé živiny, kterou umí sledovat, v celém období.


První stručný návod k aplikaci ZOF

Nově naleznete rychlou a přehlednou podporu k používání aplikace ZOF v pravém horním rohu v profilovém menu (“Podpora”). Máte zde také možnost napsat připomínku k aplikaci nebo upozornit na chybějící potravinu.


Nová funkce automatické tvorby jídelníčků

V plánovači máte nyní nově možnost vytvořit celodenní jídelníček sami sobě na míru doslova “na pár kliků”. Tuto funkci  naleznete v horní části sekce “Plánovač” nad časovou osou pod označením “Vygenerovat jídelníček”. Generátor pracuje jen s recepty z kuchařky ZOF, jeho používání je tak podmíněno pořízením této kuchařky.


Nové recepty v kuchařce

V ZOF kuchařce naleznete 24 nových polévek. 

Nová funkce „Hodinový přehled“

V sekci “Plánovač” je nová funkce „Hodinový přehled“. Umožňuje zobrazení všech chodů během dne se seznamem surovin, které jsou v nich použity.


Nová funkce "Nákupní seznam"

V sekci “Plánovač” je k dispozici nová funkce “Nákupní seznam”. Slouží k rychlému vytvoření seznamu potravin z receptů i jídelníčků, které máte připravené v plánovači.  

Nový systém vyhledávání receptů v kuchařce

V kuchařce je nyní k dispozici nový systém vyhledávání receptů založený na volbě typu a kategorie receptu.
Při vyhledávání receptů můžete volit mezi výběrem z jedné i více kategorií současně, a to zadáním Vybrané kategorie:
- Průnik - volí pouze recepty, které mají společné charakteristiky v zadání, tzn. vzájemně se nevylučují.
- Všechny - vybere recepty ze všech zvolených kategorií.

Nové potraviny v kuchařce

Kuchařku jsme rozšířili o nové nápoje, převážně z kategorie lisovaných šťáv a čajů.

Nová funkce "Kopírování dnů"

K dispozici je nová funkce, která umožní kopírování vyplněných dní:
1. V měsíčním plánovači vyberete den, který chcete kopírovat.
2. Najetím myši na jeho profil se v dolní části části objeví ikona "Kopírovat".
3. Kliknutím na tuto ikonu se označí všechny dni v plánovači.
4. Vyberete den, do kterého chcete zkopírovat data z výchozího dne.
Tato funkce výrazně zrychlí vyplňování plánovče, a to především u dní, které jsou ve stravovacím režimu stejné nebo podobné.

 

Nová funkce „Moje potraviny“

Spustili jsme novou funkci „Moje potraviny“ (najdete ji na horní zelené liště vedle „Profily“).
Tato funkce je pro práci s aplikací naprosto zásadní, protože umožňuje vkládat vlastní potraviny - máte tak neomezenou možnost rozšiřovat základní databázi potravin a surovin, která je součástí ZOFapp.
Princip vkládání potravin je jednoduchý:
1. Kliknutím na „Přidat potravinu“ v pravém horním rohu obrazovky v sekci „Moje potraviny“ se objeví pole pro vyhledávání.
2. Chcete-li přidat do vlastní databáze novou potravinu, která není součástí stávající, je potřeba nejprve vybrat „vzor“ – tedy potravinu, která je podobná či příbuzná (názvem, složením). Do vyhledávacího pole tak zadáte název takové potraviny, která je nejpodobnější nově požadované (budete-li např. vkládat novou müsli tyčinku, zadáte do vyhledávacího pole výraz „müsli tyčinka“). Program nabídne jednu či více potravin s tímto názvem. Vyberete potravinu, kterou použijete jako výchozí a vytvoříte tak její kopii (kliknutím na „Ano, vytvořit kopii“). Tuto zkopírovanou potravinu pak upravíte:
- změníte název,
- můžete nahrát její fotografii,
- upravíte její nutriční složení – v tabulce máte přednastavené hodnoty makroživin z původní potraviny. Editovat můžete všechny parametry, u mikroživin jsou záměrně nulové hodnoty.

Jakmile takto vytvoříte novu potravinu, stane se nedílnou součástí celkové databáze potravin, bude automaticky přiřazena do stejné kategorie, jako výchozí potravina.
Ve svém profilu tuto potravinu následně můžete přiřadit ke skupině oblíbených nebo naopak nežádoucích potravin.

Nové recepty v kuchařce

Kuchařka je bohatší o řadu receptů z kategorie gulášů.

Nové recepty v kuchařce

Kuchařku jsme rozšířili o recepty z řady tatarských bifteků a hlavních chodů s mořskými plody.

Nová skupina potravin

Seznam potravin v databázi jsme rozšířili o kategorii „Polotovary“. Její součástí jsou (zatím) vybraní zástupci:
- müsli tyčinek, 
- zapékaných müsli, 
- ochucených ovesných kaší, 
- instantních polévek,
- směsí na pečivo a pizzu. 
Vzhledem k tomu, že složení těchto produktů se u každého výrobce výrazně liší, snažili jsme se jejich nutriční profil zprůměrovat. Při tvorbě jídelníčků proto s tímto faktem, který v mnoha případech může znamenat nemalý rozdíl mezi plánem a skutečnou realitou, vždy počítejte.
​Postupně budeme tento seznam rozšiřovat.

Nová funkce – sportovní aktivity

V denním plánovači je možnost nově vkládat i sportovní aktivity.
Čas a rozsah každého tréninku vyplníte v tabulce „Výdej energie“ pod nadpisem „Sportovní aktivity“, která je umístěn na horní liště. Získáte tak lepší přehled o kvalitě a chronologické posloupnosti všech aktivit v celodenním režimu v plánovači. Zadání sportovní aktivity neovlivňuje energetickou bilanci, pro výdej energie je potřeba zadat kontrétní hodnotu nebo zvolit náročnost pohybové aktivity.

V Plánovači je k dispozici i funkce „Kompaktní zobrazení“, díky které přepnete celodenní systém stravy a pohybových aktivit do přehledného formátu.

Grafická úprava detailu potraviny v receptu

S cílem postupného vizuálního sjednocení uživatelského rozhraní aplikace jsme graficky upravili spektrum informací u jednotlivých potravin:

 

Nové vyhodnocování zastoupení vlákniny

Je upraveno hodnocení obsahu vlákniny - nově program umí rozlišovat podíl rozpustné a nerozpustné vlákniny v potravinách.
Tato funkce je důležitá pro nastavení vhodných poměrů rozpustných a nerozpustných druhů vlákniny u jednotlivých skupin populace (děti, dospělí, sportovci, těhotné ženy, senioři) včetně respektování zdravotního stavu (situace poruch funkce trávicího traktu, snaha řídit aktivitu střevního biomu apod.).

Nové parametry ve vyhodnocování

K systému vyhodnocování nutričních vlastností potravin i receptů jsme přidali detailní rozbor sacharidů a tuků. Naleznete je v pravém sloupci "Vyhodnocení" pod grafem "Energetické poměry makroživin". 

U sacharidů nově vyhodnocujeme:
Cukry celkem
Fruktóza
Laktóza
Polyoly


U tuků je spektrum podstatně širší:
Nasycené
Nenasycené
Mononenasycené
Polynenasycené
Omega-3
Omega-3 ALA
Omega-3 DHA + EPA
Omega-6
Poměr nasycené:nenasycené
Poměr mononenasycené:polynenasycené
Poměr omega-3 : omega-6

Dále je nově k dispozici u jednotlivých parametrů i otazník, po jeho rozkliknutí se objeví textové vysvětlení významu dané charakteristiky.

Lepší systém vyhledávání potravin

Vylepšili jsme systém vyhledávání potravin.
Kromě "našeptávače" nabízí aplikace i vyhledávání potravin na základě jejich běžně používaných alternativních výrazů. U většiny základních (= technologicky nezpracovaných) potravin jsou to například jejich latinské ekvivalenty (pšenice = triticum), oficiální české názvy (angrešt = srstka, arónie = temnoplodec), lidová označení (arónie = černý jeřáb, grapefruit = grep) nebo jejich gastronomická verze (čekanková káva = cikorka).
Seznam těchto alternativních výrazů neustále rozšiřujeme. Najdete-li označení, které vám v systému chybí, pošlete jej na info@kurzyatac.cz, do aplikace je ihned zařadíme.

Nové recepty v kuchařce

Kuchařku jsme rozšířili o další sbírku receptů z řady těstovinových specialit.

Nastavení jednotky u výdeje energie

Při volbě výdeje energie v plánovači (ikona "Nastavit výdej energie") pro každý den je u položky "Kolik jste tento den spálili" nově možnost zvolit si, zda se bude jednat o hodnotu v kCal nebo kJ.
Nezapomeňte tak při zadávání konkrétních hodnot vybrat i správnou jednotku.