ZOF App

Zdroje informací

Nutriční hodnoty potravin v databázi aplikace ZOF byly získány z následujících zdrojů:

USDA Food Composition Databases
https://ndb.nal.usda.gov/ndb

Frida - Food data published by DTU Food
https://frida.fooddata.dk

University of Sydney - Glycemic Index
http://glycemicindex.com/

NutriDatabáze.cz
https://www.nutridatabaze.cz

Nutriční hodnoty potravin, které nejsou součástí výše uvedených databází, byly čerpány z odborné literatury.

Nutriční hodnoty některých potravin vykazují u různých zdrojů poměrně velké rozdíly. Z toho důvodu byl u takových hodnot použit jejich aritmetický průměr.

Upozornění pro uživatele: I přesto, že jsou nutriční hodnoty čerpány z vědeckých zdrojů, není možné je v praxi považovat za zcela přesné, protože obsah živin v potravinách ovlivňují faktory jako např. podmínky a způsob pěstování, skladování, techologické úpravy atd. Jídelníčky vypracované v této aplikaci proto ve výsledných hodnotách obsahu živin považujte za orientační.